Vladimír Picka

Vladimír Picka

Člen představenstva AKC ČR, Nositel zlaté medaile M.D.Retigové (2003), komisař soutěže Wellness kuchař ČR 2015.

Mým předním kuchařským zájmem je oblast studené kuchyně a soutěžní a kreativní gastronomie. Podrobnosti najdete v mém kuchařském studiu: www.kucharskestudio.eu.

logo picka 600 157

Videopřednášky

Financování a kvalita služeb soukromých provozů

Každý člověk by chtěl žít tak, aby se mu jeho život jevil jako šťastný a spokojený. K  takovému způsobu života je nutné mít k dispozici dostatečné množství produktů, zboží a služeb.

Tím, že můžeme tyto produkty spotřebovávat, dochází k uspokojení potřeb člověka a k naplnění jeho tužeb a přání, a život se může jevit jako plnohodnotný. 

K životu jsou nutné dva typy produktů, a to hmotné a nehmotné statky. Hmotné produkty budeme nazývat zboží a nehmotné produkty pojmenujeme službami. My se nadále budeme zabývat službami, i když součástí některých služeb je i produkt s hmotným charakterem. To platí zejména v oblasti veřejného stravování. Pokud jde o to, kdo služby poskytuje, můžeme v naší společnosti nalézt dvě základní skupiny poskytovatelů.