Ing. Jaroslava Jánošová

Ing. Jaroslava Jánošová

Ředitelka závodní jídelny Slovgast, sd. V roce 2010 zavedli Semafor kvality jídel. Účastník konference Wellness gastronomie 2015.

Články autora

Videopřednášky

Výživové doporučení pro Wellness gastronomii

Na základě současných vědeckých poznatků lze stanovit výživové doporučení, které bude ukazovat cestu ze současného stavu nutričního chování k výživové úrovní, která bude podporovat wellness stav.

Toto doporučení od roku 1999 zpracovává naše Společnost, tj.: Česká společnost pro výživu a vegetariánství.

Současné státní výživové doporučení vede k takové změně nutričního chování, která se jeví jako přijatelná a hlavně reálná vzhledem ke stavu současných stravovacích návyků většinové společnosti.

Výživové doporučení naší Společnosti se pak soustředí na menšinovou část společnosti, která vědomě usiluje o takovou změnu nutričního chování, která jim zajistí, že z důvodu způsobu svého stravování nejen že neonemocní, ale naopak jim zabezpečí zvýšení úrovně jejich zdraví a vitality.

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Na Zeměkouli se v minulosti i dnes nalézali skupiny lidí, které se svým nutričním chováním pohybovaly v různých stravovacích úrovních.

V každé době na Zemi najdeme breathariany, frutariány, vitariány. vegetariány i karnivory. Jejich příjem energie z hlavních živin (bílkovin, tuků a sacharidů) se liší o 0 kcal po cca 3500 Kcal. Každá tato skupina vnímá svůj způsob stravování jako sobě přirozený a velmi často se i domnívá, že právě ten jejich způsob stravování je nejlepší i pro ostatní lidskou populaci.