Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

VŠTVS PALESTRA. Prorektorka pro vědu a výzkum, vedoucí katedry wellness. Odborný garant Konference.