Ing. Petr Hajný

Ing. Petr Hajný

Ředitel Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Pořadatel a hlavní organizátor Konference. Zakladatel oboru Gastronomie - Wellness v ČR. 

Wellness praktikuje i ve svém osobním životě.