Ing. Zdeněk Hladík

Ing. Zdeněk Hladík

Ing. Zdeněk Hladík je zakladatel a koordinátor soutěže GASTRO JUNIOR, manažer Kulinářské akademie a člen představenstva Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Vedoucí Odborné skupiny pro gastronomii ČSVV. Organizátor Konference.

Komisař Celostátní soutěž pro školní jídelny. Vedoucí Odborné skupiny pro gastronomii České společnosti pro výživu a vegetariánství. Manažer kulinářského centra Vitana.

Videopřednášky

Financování a kvalita služeb soukromých provozů

Každý člověk by chtěl žít tak, aby se mu jeho život jevil jako šťastný a spokojený. K  takovému způsobu života je nutné mít k dispozici dostatečné množství produktů, zboží a služeb.

Tím, že můžeme tyto produkty spotřebovávat, dochází k uspokojení potřeb člověka a k naplnění jeho tužeb a přání, a život se může jevit jako plnohodnotný. 

K životu jsou nutné dva typy produktů, a to hmotné a nehmotné statky. Hmotné produkty budeme nazývat zboží a nehmotné produkty pojmenujeme službami. My se nadále budeme zabývat službami, i když součástí některých služeb je i produkt s hmotným charakterem. To platí zejména v oblasti veřejného stravování. Pokud jde o to, kdo služby poskytuje, můžeme v naší společnosti nalézt dvě základní skupiny poskytovatelů.