MUDr. Kamil Běrský

MUDr. Kamil Běrský

Praktický lékař pro dospělé. Člen výboru České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Soukromě studoval ve Švýcarsku a v USA.

Články autora