Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Vyučující na ATVS a VŠTVS PALESTRA. Management wellness služeb, Finanční účetnictví, Mikroekonomie, Makroekonomie.

Videopřednášky

Mechanizmy, kterými působí wellness životní styl na zdraví

Psychologie zdraví nám ukazuje, že je každá nemoc psychosomatická, tzn., její vznik je úzce spojen s duševním a duchovní zdraví. Obráceně tedy lze vyvodit, že stav zdraví je psychosomaticky. Tzn. je závislí na našem duševní a duchovním zdraví. Tuto skutečnost zachycuje ve své definici zdraví Světová zdravotnická organizace (WHO).