Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Vyučující na ATVS a VŠTVS PALESTRA. Management wellness služeb, Finanční účetnictví, Mikroekonomie, Makroekonomie.