Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž je první a zatím jedinou školou, která v ČR nabídla studijní obor Gastronomie - Wellness.

V oboru Wellness gastronomie chce překonat cca 70 roků přerušenou tradici původních kulinářských postupů a sestavování jídel z převážně rostlinných potravin. Proto čerpá nejen ze současné vědy o výživě a gastronomii, ale i z původních tradičních výživových systémů, kde lze pro dnešek nalézt nové způsoby kombinací surovin a chucení jídel. Cílem odborných předmětů je rozšířit frekventantům současné znalosti z gastronomie a z umění vědomě připravovat moderní, senzoricky atraktivní a nutričně hodnotné pokrmy. A to z potravin převážně rostlinného původu, které naplní zásady pro Wellness gastronomii a přispějí ke zlepšení zdravotního stavu populace.