Kvalita surovin

Jen z kvalitních potravin lze připravit kvalitní jídlo. Nechť tvé potraviny jsou tvým lékem, a ne tvé léky tvými potravinami. (Hippokrates, 5. stol. př. Kr.)

Jaroslav Škvařil

Jaroslav Škvařil člen odborného grémia ČSVV. Iniciátor a organizátor Konference.

Lektor odborné skupiny pro nutrici ČSVV se zaměřením na problematiku bílkovin a výživových směrů.

Kvalitní zemědělské produkty lze vyprodukovat jen na půdě, v které je dostatek života a živin. Proto ochrana půdy je základním předpokladem pro kvalitní zemědělské produkty.


Kolektivizace a scelování polí do velkých celků je provázeno více negativními důsledky na kvalitu půdy, než se původně předpokládalo. Hospodaření na rozlehlých lánech s sebou sice přináší zvýšení efektivity, ale po určité době vede k poškození půdy a paradoxně k poklesu úrodnosti. Scelená pole zvyšují riziko vodní a větrné eroze, těžké stroje zhutňují půdu a příliš intenzivní způsob hospodaření zase vede k úbytku organické hmoty v půdě. Toto jsou čtyři největší hrozby, kterým v současnosti zemědělská půda čelí.

Pokud dnes chceme získat kvalitní zemědělské produkty, je třeba je nakoupit od zemědělců dodržujících správnou zemědělskou praxi.