Datum akce:  11. 01. - 11. 01. 2017
Čas akce:  10:00 - 17:00 hodin
Místo akce:  Hotelová škola Kroměříž

Druhé pokračování úspěšné konference Wellness gastronomie.

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

 

pořádá pod odbornou garancí

Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o.

České společnosti pro výživu a vegetariánství

Asociací kuchařů a cukrářů ČR - pobočkou Brno

Asociací hotelů a restaurací ČR

 

dne 11. ledna 2017 od 10:00 hodin

 

II. Konferenci

WELLNESS GASTRONOMIE

 

Program přednášek:

-      Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. - prorektorka VŠTVS PALESTRA, hlavní autorka knihy Wellness, Praha, GRADA 2016

Průniky wellness do národního programu Zdraví 2020

-      Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. – vysokoškolský pedagog AVTS a VŠTVS PALETRA

Ekonomická podpora zdraví v Národním programu Zdraví 2020

-      MUDr. Vít Čajka Ph.D. – praktický lékař pro dospělé, ve své praxi využívá znalosti z ájurvédské medicíny, homeopatie a jógy.

Praktické zkušenosti s vlivem životního stylu na zdravotní stav pacientů   

-      Jaroslav Škvařil, předseda České společnosti pro výživu a vegetariánství, autor srovnávací studie Stupně stravovací úrovně.

Návrh na vymezení oboru Wellness gastronomie

 

KULATÝ STŮL – diskuse k tématu:

Současné požadavky na moderní gastronomii a možnosti jejich řešení

Své zkušenosti z praxe představí:

-      Ing. Zdeněk Hladík, člen výboru Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

-      RNDr. Miroslav Korbička, zakladatel sítě bio restaurací Rebio.

-      Miloslav Pišťáček, vítěz prvního ročníku soutěže Wellness gastronomie.

-      Vlastimil Kelbl, šéfkuchař řetězce Rebio, v loňské soutěži získal ocenění „Nejlepší

wellness prezentace 2015“. 

-      Ing. Eliška Škvařilová, autorka norem bezmasých jídel

-      Ing. Petr Hajný, ředitel Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, zakladatel oboru Wellness gastronomie v ČR.

-      Ing. Jana Vaňková, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – učitelka odborných předmětů obru Wellness gastronomie.

-      RNDr. Jan Krejčí PhD., generální ředitel BVT Technologies, s.r.o, vývoj a výroba elektrochemických senzorů a biosenzorů, možnosti měření kvality potravin a jídel.

V případě zájmu může diskuze pokračovat 12. ledna 2016

 


 

Přihláška - návratka na

2. konferenci na téma WELLNESS GASTRONOMIE

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

dne 11. ledna 2017 od 10:00 hodin

Přihlášku je nutné zaslat po zaplacení účastnického poplatku do 31.12.2016

a) písemně na adresu:      Střední škola hotelová a služeb Kroměříž,

                                          Na Lindovce 143, 7687 01  Kroměříž

b) E-mailem na adresu:   skola@hskm.cz

c) Odsouhlasit telefonicky s ředitelem SŠHS Kroměříž (573 504 501, nebo 602 507 012)

Účastnický poplatek včetně oběda (wellness) a cofe breaků je stanoven:

- ve výši 600,-Kč za účastníka

- ve výši 150,-Kč za účast na "Wellness večeři" s posezením

- ve výši 300,-Kč za ubytování v DM (možnost domluvy i zaplacení na místě).

 

Účastnický poplatek ve vypočtené výši je nutné zaslat na účet: 18231691 / 0100 pod specifickým symbolem: 1823 a variabilním symbolem, uvedeným v návratce - např.IČO, nebo rodné číslo apod.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška - návratka

Účastník: ...........................................................................................................

                               název a adresa vysílající organizace, nebo jméno účastníka

Úhrada účastnického poplatku byla provedena

na účet: 18231691 / 0100pod specifickým symbolem: 123

a variabilním symbolem ........................

Účastnický poplatek ve výši ........... Kč uhrazen pro počet účastníků: ...........

Přihláška na "Wellness večeři" s posezením pro počet účastníků: .................

Přihláška na ubytování z 11.1. na 12.1.2017  pro počet účastníků: ................

(Ubytování je možné domluvit přímo na místě podle vzniklého požadavku.)

 

Mám zájem o akci

Please type your full name.
Neplatný e-mail.
Invalid Input
Podělte se s námi
o tuto akci

Vyhledat akci